Follow

Foto d'anit des de del Messier 42, un dels objectes més fàcils per a observar a l'espai profund perquè el tenim prou a prop, a 1.200 anys llum, una de les nebuloses més brillants des de la Terra. Tècnica: 30 fotos de 120 segons. 15 darks de 120 segons. 30 offset-bias.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!