Fent millores vàries, nou domini i actualitzacions al meu Drupal

joancatala.net/node/1370

Passar de FreeBSD 11.1 a la nova versió publicada en producció 11.2 jcatala.net/ca/node/1367

Utilitat connectaWifi.py per a connectar-me fàcilment a la xarxa al Thinkpad x250 amb i jcatala.net/ca/node/1366

Creant formularis de selecció amb el mode org amb sumatoris i percentatges

Configurant el Cmus, el meu editor de música favorit en mode consola

Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!