Show newer

Desenvolupant amb Python un generador de galeries d'imatges estàtiques HTML5 per al meu hortet joancatala.net/node/1486

Amb CDE de fa més de 25 anys executant aplicacions de l'any 2020. A lo millor lo nou no és millor que lo antic.

El jefe de la privacidad alemana prohíbe el uso de a funcionarios e instituciones federales hipertextual.com/2020/05/whats

Personalitzant la vista d'una taula a Drupal segons el valor que continga el seu camp joancatala.net/node/1480

Un top/htop millorat, bashtop, per a sistemes GNU/Linux. I personalitzable amb distints 'themes'. Codi a github.com/aristocratos/bashto

Teclat en castellà automàticament al connectar a un escriptori remot amb Citrix Workspace App joancatala.net/node/1477

Exiftool, un programari excel·lent per la gestió de les metadades joancatala.net/node/1476

En la lluna de 🌙♥️ Hui esta pedra gegant està en el perigeo, el punt més pròxim de la seua òrbita al voltant del nostre planeta, només a 360.000 kilòmetres.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!