RT @wdebelek@twitter.com

Het opnieuw open leggen van een slag is nog wat onstabiel; ook niet zo uitgebreid getest natuurlijk, want dit is een niet-zo-vaak-voorkomende use case.
rijkvanafdronk.be/blog/wdebele

🐦🔗: twitter.com/wdebelek/status/13

RT @Ocramius@twitter.com

Heyo, regular reminder to stop investing in exponential complexity blockchain mechanisms: they hurt us all, and you cannot use money anyway, if there's no planet where to spend it.

🐦🔗: twitter.com/Ocramius/status/13

RT @wdebelek@twitter.com

My favourite feature: constructor property promotion. 😍

🐦🔗: twitter.com/wdebelek/status/13

Hey @MetalArend@twitter.com, toevallig plannen voor een bijgewerkte versie van phpqa/security-checker, die werkt met github.com/fabpot/local-php-se?

I had to disable the `phpdoc_to_comment`-rule for php-cs-fixer though.

Show thread

RT @Katastroof@twitter.com

Als Theo door de mand valt, maar er is geen camera om het te filmen, maakt het dan geluid?

🐦🔗: twitter.com/Katastroof/status/

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!