Follow

RT @Katastroof@twitter.com

Ge ziet: zelfs wanneer ik geen flauw idee heb wat een bepaalde job inhoudt, maak ik er een cartoon van. Wilt ge ook een unieke cartoon kopen over uw beroep of passie? Stuur gerust een DM.

🐦🔗: twitter.com/Katastroof/status/

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!