Follow

RT @wdebelek@twitter.com

Vanmorgen is er nog een bugfix-release gedeployd. De aanduiding dat de gehaalde slagen beschikbaar zijn, verdwijnt nu (terecht) weer bij de start van een nieuw spel, en ik fixte wat issues voor kaarters die een smartphone gebruiken. Vind je nieuwe problemen, geef ze zeker door.

🐦🔗: twitter.com/wdebelek/status/13

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!