Follow

RT @ministryprivacy@twitter.com

We adviseren om voorlopig niet te registreren op Qvax - het werkt voorlopig toch slechts zeer beperkt in twee centra.

De feitelijke verwerker is een commercieel bedrijf, de technische kwaliteit is laag, de bewaartermijn in de privacyverklaring bijzonder vaag (‘een KB dat het

🐦🔗: twitter.com/ministryprivacy/st

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!