Follow

Als er in een tekst o.w.v. een dt-fout ergens een voltooid deelwoord komt te staan ipv een persoonsvorm, dan veroorzaakt dat toch altijd ergens in mijn brein een parse error, hoor.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!