Follow

RT @Yasmina_em@twitter.com

Tip van een halve marokkaan, halve belg. Spreken van allochtonen en autochtonen is achterhaald. Vanaf wanneer ben je het ene, en wanneer het andere? En wat zeg je in mijn geval? Ik stel voor dat we met z'n allen de 21 eeuw ingaan, lijkt me na 21 jaar wel eens tijd.

🐦🔗: twitter.com/Yasmina_em/status/

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!