Follow

RT @ImadeAnnouri@twitter.com

Ik hoor en lees veel 'ja maar' argumenten over waarom MVR allerlei bedreigingen krijgt. Daarom heb ik nog eens alle legitieme redenen om iemand bedreigingen op te sturen opgelijst.

1)

Graag gedaan.

🐦🔗: twitter.com/ImadeAnnouri/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!