Follow

RT @mathijsbijnens@twitter.com

@johandemol@twitter.com @jan_vdbergh@twitter.com Zeker waar. De suggestie voor een 'hoe zet ik schoolkinderen met de wagen af aan de schoolpoort' examen, hieronder ergens, vind ik al een eerste zeer goede suggestie :-)

🐦🔗: twitter.com/mathijsbijnens/sta

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!