Goddagens, nytt avsnitt! 🤗

#Linux körs på #Mars och kanske till och med på #Google:s nya #Fuschia OS. #Lastpass stryper gratiskonton och Trevlig Mjukvara börjar undersöka vad det mystiska #Gemini egentligen är. Två fräscha trevligheter, #foss, #opensource och mycket mer! 💥💫🥳

trevligmjukvara.se/s06e05

Follow

@trevligmjukvara Tack för -inspirationen! Nu har även jag en liten kapsyl: gemini://pi.prograde.se

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!