Follow

No sé vosaltres però jo amb el toc de queda, cada dia tinc temps després de treballar de fer esport, llegir, escoltar música, cuinar coses dignes i dormir més de vuit hores.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!