Follow

Una mica decebut amb aquesta xarxa social....pensava que la gent,farta de la censura del Reich Twitter es passaria en massa,sobre tot els defensors de Catalunya, però de fet només trobo frikisme i sobre tot xilens a dojo...On sou, Catalans?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!