Ey gent!! Que ja he tornat, he estat uns dies fent formació de monitors al Collell i per això estava desapareguda ara veig el Mail que algú va preguntar on m'havia ficat!! JA SÓC AQUÍ!!!😁 👍🏼 @jordireka68

Follow

@pubilla bon dia!!! Ara sóc a mastodont.cat!!

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!