Follow

Veig molta poca interacció,cadascú penja les seves coses,però no hi han converses,debats,ni tan sols trolejades,aquesta és l'alternativa al ReichTwitter?

· · Web · 1 · 0 · 0

@jordireka68 a mastodont.cat tenim força converses, si vols venir estarem encantats.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!