Follow

@protonmail a jeho řešení Bridge spolehlivě fungují a umožní dostat protonmail účet do Apple Mailu a dalších pošťáků. Vyzkoušeno :-) protonmail.com/bridge/

· Tootle for Mastodon · 1 · 1 · 1

@kaczer @protonmail můj nejoblíbenější a delší dobu také primární e-mail 👏! 🇨🇭

@kaczer @protonmail i já, včetně placené verze . Investice do soukromí je vždy dobrá investice.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!