Türk Talibanının yıktıkları
Afganistan’da Buddha heykellerini dinamitleyen Talibanizm ile Türkiye’de on bin kiliseyi yok eden Kemalizm arasındaki fark nedir? Biri iyiyse öbürünü de savunmak, kötüyse lanetlemek gerekmez mi?

nisanyan.substack.com/p/turk-t

Yasa, Mizah ve İroni
Yasanın klasik bir imgesi vardır. Platon bu imgenin, Hıristiyan dünyası tarafından da benimsenmiş olan eksiksiz bir ifadesini vermiştir. Bu imge, yasaya hem ilkesi hem de sonuçları açısından bakılmasını içererek bunun ikili bir durumunu belirler. İlke açısından baktığımızda, yasa ilk değildir. Yasa ikinci ve temsilci bir iktidardan başka bir şey değildir, daha yüksek bir ilkeye göre belirlenir, o da İyi’dir.
isyananarsi.blogspot.com/2011/

Universe 25 Deneyi: Bir Toplum Nasıl Yok Olabilir? "Universe 25 Deneyi olarak bilinen bu deney, giderek artan dünya nüfusunun olumsuz sonuçlarını çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor." matematiksel.org/bir-toplum-na

Dünyadaki her şey: delilik ve bilgelik, zenginlik ve yoksulluk, sevinç ve acı; bunların hepsi boştur, hiçtir. İnsan ölüp gider ve ardında hiçbir şey kalmaz. Ve bu saçmadır.
Arthur Schopenhauer

Bitkiler Birbirlerini Uyarmıyorlar; Kendi Bünyelerindeki Diğer Yaprakları Uyarıyorlar, Diğer Bitkilerse Buna "Kulak Misafiri" Oluyor! - Evrim Ağacı
evrimagaci.org/bitkiler-birbir

“İnsanların kiliseye gitme sebepleri meyhaneye gitme sebepleriyle aynıdır: Kendilerini uyuşturmak, acılarım unutmak, birkaç dakikalığına da olsa özgür ve mutlu olduklarını hayal etmek.

Mikhail Bakunin

“Eğer bir üçgen konuşabilseydi, bize Tanrı’nın kesinlikle üçgen olduğunu söylerdi. Buna karşılık bir daire de, kutsal doğanın kesinlikle dairesel olduğunu söylerdi.”

Baruch Spinoza

“Kutsal Ruh, zamanla ‘mutlak fikir’ haline gelmiştir... Her konuda kararı kavramlar vermekte, yaşamı kavramlar düzenlemekte ve bizi kavramlar yönetmektedir. Bu [çağımızın] dindar dünyasıdır... Ve gerçek insan, ben, bu kavramsal kurallara uyarak yaşamak zorunda bırakılıyorum... Liberalizm farklı kavramları gün yüzüne çıkarmıştır: İlahi olanın yerine insanı, dinin yerine siyaseti, dogmatik olanın yerine ‘bilimsel’ olanı koymuştur...”

Max Stirner

“Düşünen bir insanın inançlı bir insandan tek farkı, ondan çok daha inançlı olmasıdır... Düşünenin inanabileceği binlerce öğreti varken, inançlı sadece birkaç tanesiyle idare eder.”

Max Stirner

Kırık Camlar Teorisi’ne Tarafsız Bir Bakış: Kırık Camlar Teorisi Nedir? matematiksel.org/kirik-camlar-

BAŞARDILAR.
Bugün 12 Eylül.
Vahşetin, yobazlığın, zulmün, utancın adı.
Daha doğrusu sayısız benzerlerinden birinin daha adı.
Yazılmayan, çizilmeyen, söylenmeyen ne kaldı bilemiyorum.
Sonrasında her gün 12 Eylül'den beter oldu.
Başardılar.
Hep aynı söylemlerle, simgelerle, hamasetlerle geldiler.
Devlet otoritesini tesis etmek, huzuru tesis etmek, birliği-beraberliği sağlamak, vatan, millet, bayrak değişmeyen argümanları oldu.

konstantinopolis-anarchy.tumbl

Suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir.

Edward Snowden

Kendi yolunu bulamayan bütün yolları boşuna yürür.

Oruç Aruoba

"Devrimcinin bildiği yalnızca tek bir bilim vardır; yok etmek bilimi."

Sergey Neçayev

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!