Halklığın İnşası: Irkçılık, Milliyetçilik ve Etniklik - Etienne Balibar ve Immanuel Wallerstein » Cafrande Kültür Sanat cafrande.org/halkligin-insasi-

Faşizm,
atılan ilk bombalarla başlamaz,
her gazetede üzerine bir şeyler yazılabilecek olan terörle de başlamaz.
Faşizm,
insanlar arasındaki ilişkilerde başlar,
iki insan arasındaki ilişkide başlar.

Ingeborg Bachmann

Hep ve sonsuza dek olmamak var olmamak gibidir,
hiç değilse,
hep kendim olayım,
ve öylece sonsuza dek.
Tüm kendim olmaksa tüm başkaları olmaktır.
Ya hep ya hiç!

Miguel de Unamuno

Tıpkı bir güvercin gibiyim...
Onun kadar sağıma soluma, önüme arkama göz takmış durumdayım.
Başım onunki kadar hareketli. Ve anında dönecek denli de süratli.

Hrant Dink

Kendi kimIiğini ötekinin varIığına göre konumIamak hastaIıktır. KimIiğini yaşatabiImek için sana bir düşman gerekiyorsa, senin kimIiğin hastaIıktır.

Hrant Dink

Hrant Dink’i katleden ‘’Türklük sözleşmesi’’dir. Bu sözleşmeye dahil olan herkesin elinde kan vardır. Yüzyıldır bu böyle. Adalet, huzur, barış, eşitlik ve özgürlük için bu sözleşmenin tümden feshedilmesi lazım. Hrant Dinki’i anmanın da, yaşatmanın da yolu buradan geçiyor. Cahit MERVAN
twitter.com/mervancahit2007/st

Nietzsche: " Sistem istenci bir sahtelik istencidir"
Max Scheler

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!