Follow

'Dersim'e termal otel yapılması yaban hayatı bitirir'
Valiliğin 'Dersim'de termik kaynak bulundu, beş yıldızlı otel yapılacak' açıklamasına bölge halkı tepki gösterdi. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarını Korunması Sözleşmesi'ni hatırlatarak, "Yaban hayatı ekosistem alanlarına turistik tesis yapılamaz" dedi.
Dinar Mevki yaban hayatı bakımından en zengin bölgelerden biri.

gazeteduvar.com.tr/gundem/2020

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!