Follow

XS3M - XSKT - Xổ số hôm nay - KQXS

Xổ số kiến thiết là loại vé số in sẵn các dãy số dự thưởng, gồm 5 chữ số (ở miền Bắc) hoặc 6 chữ số (ở miền Trung và miền Nam). Giá vé XSKT được các công ty phát hành niêm yết ở mức 10.000 đồng. tương ứng với 1 vé đơn / 1 lượt dự thưởng. Mỗi người đủ điều kiện mua vé số có thể mua nhiều hơn 1 vé.
Người chơi tham gia dự thưởng XS của đài nào thì theo dõi kết quả của đài đó vào khung giờ quay thưởng chính thức để dò vé số

Xem thêm tại: linkhay.com/u/ketquaveso

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!