Follow

XS3M - XSKT - Xổ số 3 miền hôm nay - KQXS
Xổ số kiến thiết ở Việt Nam được chia thành các công ty nhỏ thuộc từng tỉnh/thành phố. Theo đó, ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ có đến 28 công ty thành viên, khu vực miền Trung có 14 công ty và miền Nam có 21 công ty XSKT. Các công ty hoạt động tuân thủ nguyên tắc, quy định của Hội đồng ban hành.
Thời gian quay số mở thưởng của xổ số toàn quốc cũng được chia theo miền.
Xem thêm tại: 500px.com/ketquaveso

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!