Follow

@vesterby for mig var det Prop og Berta og Tyttebøvserne der gjorde det. Kunne ikke lytte til den alene, skræmte mig fra vid og sans 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!