Follow

Interessant artikel fra Torben Sangild. Der sker flere og hurtigere ændringer i vores biologi end jeg havde troet. "Nej, du har ikke en stenalderkrop. Menneskets evolution går nemlig afsindig stærkt for tiden" zetland.dk/historie/seEljK62-a

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!