Follow

En udgivelse fra 2021, som jeg først er blevet opmærksom på nu (h/t @thomasboevith).

"Joie de Grineren" af Skiven og Emilio Hestepis. Dansk rap har da ikke fuldstændig mistet charmen, og Pis bliver ved med at bevise det. soundcloud.com/skiven-pis/sets

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!