Το ματαιωμένο INDIE FREE FESTIVAL # 28 θα πραγματοποιηθεί στις 22/9/2018 στον γνωστό χώρο voidnetwork.gr/2018/09/11/indi

'n' souvlaki time Cheers! dear fedizens

lakwn boosted

time to switch off the summer mode :-(

lakwn boosted

Happy Birthday, Debian. 🎂 🎉 🎈
25 years old.

Ian Murdock announced #Debian on August 16th 1993. The first release, 0.01, was made the next month, on September 15th.

Congratulations & thanks to the Debian volunteers, past and present, for making it such a fantastic distro. Here's to the next 25 years.

debian.org/doc/manuals/project

lunch time is break (that glorious) time

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!