Follow

Interessant nieuw project wordt ontwikkeld door Sovryn, het gaat om de lancering van een nieuw decentraal lending en margin platform. Lees hier meer:

bestebank.org/defi/sovryn/

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!