Follow

És fantàstic llegir tota la rècua d'ofesos per la resolució de la JEC d'inhabilitar a Torra i Junqueras. Ara surten de la cova i se n'adonen que el poder judicial és reaccionari.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!