නදීකා බණ්ඩාර අධ්‍යක්ෂණය කළ 'තෙත් භූමි' නම් වූ කුරිරු රංගය අද (28) ප.ව. 7.00 ට කොළඹ නව නගර ශාලාවේ දී. (වැඩිහිටියන්ට පමණයි)

::::
කලාව තුළ ස්ත්‍රිය සක්‍රීය වීම: නදීකා බණ්ඩාරගේ තෙත් භූමි ගැන - kanchuka.info/theth-bhoomi/

Follow

විශිෂ්ටයි! මේ අභියෝගාත්මක, පෙරළිකාරී රංගය ඉදිරිපත් කළ නදීකා බණ්ඩාර, එමා මුරුගන් ඇතුළු නළුනිළි පිරිස මට නම් වීරයෝ!

2019 අවසන් කරන්න මීට වඩා හොඳ විදිහක් නෑ.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 0 · 0

තෙත් භූමි ඉදිරිපත් කළ වීර පිරිස :)
රචනය/අධ්‍යක්ෂණය: නදීකා බණ්ඩාර
රංගනය: නදීකා බණ්ඩාර, මුරුගන් එමා, සුසන්ත ප්‍රදීප්, අජිත් සංජීව, කසුන් ජයරත්න, ජෙනිටස් පෙරේරා, බිනාල් අතුරුලියන, රුවන් රංගේ, සිසිර වෙඩික්කාර
සංගීතය: ශාක්‍ය වීරසිංහ
අංග රචනය: ප්‍රේම් ජයන්ත කපුගේ
රංග භාණ්ඩ: මුරුගන් එමා

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!