විශ්වවිද්‍යාල තුලට රාජ්‍ය ඔත්තුකරුවන් යොදවන බව ආන්ඩුව නිලවශයෙන් නිවේදනය කරයි wsws.org/si/articles/2020/09/1

Follow

විශ්ව විද්‍යාල තුල රාජ්‍ය ඔත්තුකරුවන් වහා ඉවත් කරනු! දේශපාලන සංවිධාන වලට විශ්ව විද්‍යාල තුල පනවා ඇති තහංචි අහෝසි කරනු! wsws.org/si/articles/2020/02/2

· · Web · 1 · 0 · 1

@lohang ඉවත් නොකරනු!

විවිධ කණ්ඩායම් විසින් ශිෂ්‍යයින්ට සිදුකරන මානසික සහ ශාරීරික වධහිංසාවන් වළක්වන්න වෙනත් ඉක්මන් ක්‍රමයක් තියනවා ද?

ඔය ලිපිය ලියපු අය ගැන කියන්න මං දන්නෙ නැහැ. මේවට විරුද්ධ වෙන සමහර අය නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නව වගේ පෙන්නගෙන, පහත් විදියට අනිත් අයව යටත් කරගෙන, පාලනය කරගෙන ඉන්න උත්සාහ කරනවා

"ධනපති පාලනයට ඔබ යටත් වෙන්න එපා, ඔබ අපේ පාලනයට යටත් වෙන්න" වගේ අදහසක් ඔවුන් සතු බවයි මට පෙනෙන්නේ

මේකෙන් විශ්ව විද්‍යාලයක් පවත්වාගෙන යාමේ සැබෑ අරමුණට බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ නේද?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!