සාහිත්‍ය මාසයේ උත්සවශ්‍රීය කූටප්‍රාප්ත වෙද්දී, කෙටිකතාවක් ලිවීම නිසා මාස හතරක් සිරගත ව සිටි, ඇප කොන්දේසි අනුව තව මත් සති දෙකකට වරක් පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ශක්තික සත්කුමාරට එරෙහි තවත් නඩු වාරයක් සැප් 22 පොල්ගහවෙල මහේත්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දී පැවැත්වෙනවා.

Follow

ලේඛක ලේඛිකාවනි, තව මත් ශක්තිකගේ නඩුව ගැන "නීතිපති උපදෙස් නැත". මේ නඩු ක්‍රියාවලිය ම දඬුවමකි. මෙවර ඔබේ පොත් දොරට වැඩුමේ දී මේ ගැන කෙටියෙන් හෝ සඳහන් කරන්න. ප්‍රකාශන නිදහසට කෙරෙන මේ අඩන්තේට්ටමට එරෙහි වන්න! ඔබේ ම ලිවීමේ අයිතිය රැකගැනීමට පෙරට එන්න.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 1 · 1

අද පොල්ගහවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දී කැදවන ලද ලේඛක ශක්තික සත්කුමාරට එරෙහි නඩුව යළිත් වරක් නීතිපති උපදෙස් නොමැති වීම නිසා 2021පෙබරවාරි 9 වැනි දිනට කල් දමනු ලැබුවා.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!