magmaus3 boosted

:boost_ok: Kinda curious…

What’s your main OS?

magmaus3 boosted

Cholerny śnieg, uczciwych rowerzystów prześladuje

magmaus3 boosted

Użytkownicy Apple: Apple dba o naszą prywatność i bezpieczeństwo
Apple: nie, nie, my tylko dbamy, żebyśmy wyłącznie *my* mieli dostęp do danych naszych użytkowników.

I should propably start posting on this account.

magmaus3 boosted
magmaus3 boosted
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!