Til fots til Bergen anno 1821, av Christopher Hansteen, 1859.
Hansteen var fysiker og astronom og ansvarlig for den norske almanakken i 50 år. (Også far til feministen Aasta Hansteen). Her forteller han om da han gikk fra Christiania til Bergen for å gjøre astronomiske beregninger. Det fantes ikke vei, og noen steder måtte man utføre dramatiske opp- og nedstigninger over fjellet, så som reisende med tung bagasje full av måleutstyr var man avhengig av hjelp fra folka man traff underveis. Dette er ikke stor reiselitteratur men det jeg liker best er at den er skrevet på et tidspunkt hvor bildet av Den Norske Naturen ikke har festet seg helt ennå. Hansteen er for eksempel lite imponert over Hardangervidda. Han sammenligner den med en ørken. Folka er ikke mye å skryte av heller. De er fattige, med urovekkende tradisjoner og dårlig mat. Et sted har han fått lov til å overnatte på gulvet til en fattig familie men blir så nervøs av naboguttenes bråkete frieribesøk at han insisterer på å gå videre midt på natta. Det gjør godt å komme ned til sivilisasjonen igjen. Det er også en artig fortelling her om den gangen han befant seg i København i 1814 og snek seg hjem til Norge forbi blokkadene.

Follow

@bjornstark han var også den som satte i gang systematiske jordmagnetiske målinger i Norge!

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!