Follow

Serà amb el pas dels dies que es podrà comprovar l'efecte i durabilitat del canvi d'hàbits cap a xarxes socials de codi obert i descentralitzades, a qui pugui interessar aquí trobareu el codi que regeix aquest sistema de comunicació: github.com/tootsuite/mastodon
És important tenir paciència, no agobiar-se i parlar a la gent del nostre entorn de l'existència d'aquesta xarxa, ajudar a qui ho necessiti en els primers passos, fer proselitisme vaja...
Endavant!

@magrinyajordi i a veure com es gestionarà també els egos, de començar des de zero...

@magrinyajordi Jo, tot i ser nova, comparteixo tota la informacio útil que trobo, tant aquí com a twitter, per que la gent no s’agobïi. Amb un día, fins i tot ja he filtrat continguts per idiomes (pel tema del xinès) i he arribat a fer llistes de seguiment. No em diguis com, però es qüestió d’anar probant

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!