Follow

RT @Endavant_Bcn@twitter.com

💪Aquest matí acció sindical conjunta en defensa de l'habitatge a : el @SHEixampleDret@twitter.com impedint el desnonament d'una família, amb @HabitatgeVKK@twitter.com @RavalSindicat@twitter.com @SindicatCasc@twitter.com i les veïnes.

Barris organitzats per la vida i contra el capital.

🐦🔗: twitter.com/Endavant_Bcn/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!