Follow

RT @RavalSindicat@twitter.com

🔴DIFUSIÓ🎦VÍDEO DE LA DETENCIÓ!

Estan jutjant el nostre germà del sindicat ara mateix per això que veieu a les imatges: cridar mentre la policia agredia companyes del @SHEixampleDret@twitter.com.

A algú li sembla ni mig normal això???

🐦🔗: twitter.com/RavalSindicat/stat

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!