Follow

RT @hierro34@twitter.com

Aturat! Quin orgull tenir veïnes organitzades disposades a enfrontar-se a la impunitat policial per defensar el nostre dret a quedar-te al barri.
Els sindicats de barri ens recorden dia a dia que els drets es guanyen al carrer.
twitter.com/sindicatdebarri/st

🐦🔗: twitter.com/hierro34/status/12

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!