Follow

Aquest home no s’ha de moure de casa seva. I aquest objectiu hauria de màxima prioritat d’Ajuntament i Generalitat.
Merda de ciutat, merda de país.

RT @ObservatoriClot@twitter.com

🔴3. ET PRESENTEM EN CINTO🔴

L’avi de 92 anys que volen desnonar el proper dimarts 11 de febrer. Tota una institució al barri. El de l’antiga polleria del carrer Ruiz de Padrón.

FALTEN 4 DIES

No permetrem que el feu fora!!

🐦🔗: twitter.com/ObservatoriClot/st

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!