گل صنم is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

گل صنم @mah72@mastodon.social

گل صنم boosted

‏یکی از قشنگترین حس های دنیا خاموش کردن ALARM ⏰ بعد از امتحاناته.

گل صنم boosted

‏گاهی انسان بیشتر از هر چیزی به دو کلمه نیاز دارد،
دو کلمه حرف.
انسان ها اگر حرف نزنند؛ کوهی از ناگفته ها میشوند، سنگ میشوند و محال است شکستن و پهن کردن سفره درون یک سنگ.

کار ما از دست دشمن،رو به دشواری نهاد/ گر زدست دوست هم دشوار شد،تکلیف چیست؟
اجنبی گر شد زما بیزار،گو،بیزار باش
/ گر خودی ما،زما بیزار شد،تکلیف چیست ؟
سگ ز گله دور میدارد همیشه گرگ را
/ گر نگهبان گله خود گرگ شد تکلیف چیست؟

مادری گر چهار فرزندش به راه خلق داد
/ گر از این ایثار خود بیزار شد تکلیف چیست ؟
گر به جای لاله از خون شهیدان وطن
/ داس و چکش بر سر بازار شد تکلیف چیست؟ گیرم افکندیم مشتی را بجان یکدیگر
/ اندک اندک مشتها خروار شد تکلیف چیست؟
گر زمانی جنگ و فتنه تا برادرها رسید
/ گربه نفع دشمن غدارشد تکلیف چیست ؟
یا بنام انکه ملت داردش چون گل بسر /
پای ملت گل فروشی خار شد تکلیف چیست ؟

تکلیف چیست ؟
عشقبازان،یار اگر اغیار شد،تکلیف چیست؟/ گر طبیب ملتی بیمار شد،تکلیف چیست؟
گرگ،خونخوار است ، با او،وضع بره روشن است/ گر شبان بره ها خونخوار شد،تکلیف چیست؟
بوی گندی آید از مرداب و از مردارها
/ گر برون از کیسه ی عطار شد تکلیف چیست؟
راز دل را میتوان با یار محرم گفت و بس/ روزی آن محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست؟
می فروشی در بلاد مسلمین باشد حرام/ گر که قاضی دائما خود مست بود تکلیف چیست؟ ملتی کز جان به مرجع میگذارد احترام
/ گربه هتک حرمتی ناچار شد تکلیف چیست؟

گل صنم boosted

یه سری چیزا که تو شب اتفاق میفته تو روز کاملاً بی معنی میشه این شبه که آدمو اغوا میکنه توی شب هیچ کنترلی وجود نداره شب دنیای منه

گل صنم boosted

دوری از دیگران دیگه سخت نیس و خب شاکریم

گل صنم boosted

لعنتی همه چیز اتفاقه همه چیز
ببخشید که با اونایی که به چیزی بیشتر از اتفاق اعتقاد دارن برای قانع شدنم بحث نمیکنم
ولی همه چیز رو اتفاق میدونم، دقیق با همون سیستم ارزش گذاری که چنگال بیفته زمین از کدوم طرف می افته

گل صنم boosted

بعضی وقتا گزینه ها اینقدر جفت و جور بغل هم چفت میشن که شما هر چقدر هم طفره بری نمیتونی وارد بازی نشی
نمیدونم برای یکی مثل من که به تصادف اعتقاد داره، معنیش شاید اینه که اوکی بازی احتمالات و تصادف سیستم رو بزده به این سمت چه بخوای، چه نخوای، الان تو بخشی از بازی هستی

گل صنم boosted

در سیاره کوچک ما ،
عقاید بیش از طاعون و زلزله
موجب بلایا شده است...

یه زمانی انقد میگفتن چپ دستا باهوشترن که دلم میخواس چپ دست باشم

ولی آدما باید دکمه میوت داشته باشن که وقتی دارن هی چرت و پرت میگن و رو اعصابتن اون دکمه رو بزنی و خلاص

دیکتاتور فقط بی بیم (مادر بابام) همونکه شما میگین مادر بزرگ بهش.. به بهونه دکتر رفتن میاد اینجا که برای تحکیم روابط فامیلش مارو طعمه کنه.. هنوز یادم نرفته سال کنکور من چه گندی زد به اعصابم و الان دوباره اومده همین بازی کثیف رو شروع کنه..
آرامشم آرزوست

گل صنم boosted

ربل..
تولدت مبارک مهربونترین دختر مستادون

دو تا شهاب که نسبت به بقیه پر نورتر بودن دیدیم خیلی باحال بود

گل صنم boosted

۰۰:۰۰
ربل تولدت مبارک *_*💙

گل صنم boosted

كي تلويزيونو اختراع كرد؟
با كمال احترام تف توش

گل صنم boosted

امشب شهاب بارونه... برید تماشا . آرزو کنید کلی.