یعنی نمیخواید این کیف زیبا رو بعنوان عیدی بهم هدیه بدید؟:(((

صبح سه‌شنبه خود را با این ویوو شروع کردم.

تولدم نزدیکه واسم ازاین مجسمه‌ها بخرید *__* ملسی.

ازاینا میخوام، ممنون میشم لحاظ کنید.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!