دفعه دیگه که دارم من میخندم نمیخوام بکنم یاد تورو

اونقدر از دست این زندگی حرص خوردم که الان سرم درد گرفته.

خدا دوست داره مارو تو کثافط نگه داره؟

همون قسمتی از لپ داخلیم رو که گاز گرفته بودم باز گاز گرفتم و بسان گرگ از درد زوزه کشیدم.

چرا باید همیشه همکلاسیای نچی قد من بخورن؟👩🏽‍🦯👩🏽‍🦯

کی درسا رو بخونه و تکالیفو انجام بده؟؟؟ لالای لا😐🥺

لپمو از داخل گاز گرفتم و الان زخمی‌ام 🥲

الان دیدم سه تا از درس‌ها تکلیف گذاشتن و من درحالی که فایل‌های قبلی رو نخوندم هنوز پشمام ریخته://

درواقع دربرابر بیشتر خواسته‌هام اینطور عمل میشه.

اون دوچرخهه یادتونه؟ خودم که اهل پیگیری زیاد نیستم خانواده هم بدتر کاری میکنن که بیشتر بیخیال قضیه‌ای بشم و اینطور شد که همچنان گوشه حیاط بلااستفاده باقی مونده.

از این همکارمون خواستم به منم یاد بده که دوست‌دختر پیدا کنم ولی گفت یه شعبده‌باز هیچ‌وقت ترفندهاش رو لو نمی‌ده.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!