Follow

dobré podoledne, bytosti. Dánsko zareagovalo na změnu mocenské dynamiky světa již před více než třemi lety vytvořením funkce vyslance pro technologické korporace.. kdy budou následovat i další země? přídá se k nim někdy i Česká republika?
nytimes.com/2019/09/03/technol

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!