maloki is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
maloki @maloki

Pro tip: You can pin columns! Both of searches, and Local / Public timeline.

· Web · 2 · 1

When I say public timeline I mean "Federated" timeline, it's the timeline that connects with all the other instances out there.

Hi o/

@maloki Där kommer det ju en miljard grejer, och det mesta med tecken jag inte förstår mig på. Hur kan jag få den användbar?

@ordbajsarn @maloki Det _ska_ gå att filtrera på språk. Fast jag har inte fått det att funka. Kolla under "inställningar"

@thelovebing @ordbajsarn Det går att filtrera ut lite språk i inställningarna, men det är begränsat på grund av WIP, och när den inte vet defaultar den till server default, vilket ibland är Engelska.

@maloki @ordbajsarn Engelska går väl an. Tyska och spanska också. Men min japanska är jäkligt risig.

@maloki Ah, det kan ju förklara saken. Jag har ställt in det, men hjälper som sagt föga.
Men om man skulle få en miljard användare (eller ett par miljoner), blir det inte VÄLDIGT många Toots i det flödet då?
@thelovebing

@ordbajsarn @thelovebing Vi är kring 1miljon redan.
Twitter used to have a "all" timeline. People loved it, and then it got removed.

@maloki Jag tycker det är rörigt nog när jag följer 3000 personer på Twitter :) @thelovebing

@ordbajsarn @maloki Right now I kinda like it. I get a feel for the whole thing and can find the odd odd person to follow.

@thelovebing Ja det har jag ju gjort, men det hjälpte inte alls. @maloki