maloki is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Is there a Scottish Mastodon yet?

@Gargron @mmn @elsander and a lot of Swedish people on quitter.se AFAIK.

@maloki Ledsen för korkade frågor, öppnade ett konto här på quitter.se också, det är alltså också en mastodon variant? @elsander

@maloki Tillbaka hos mastodon.social upptäckte att mitt nyöppnade konto på @elsander inte tillåter lika många tecken som här. Mer likt Twitter. Vilken är bäst tänker du? Vad har quitter.se som mastodon.social saknar?

@elsander Ja, alltså, quitter är en annan implementation av ostatus, inte Mastodon. Men de kan prata med varandra.
Du behöver som du märkte själv inte nödvändigtvis öppna konton på andra servrar för att prata med dem. :)
Om du vill följa folk som postar på svenska, så skulle jag hålla ett öga öppet på Public Timeline, och se om det dyker upp nå folk. :)

maloki @maloki

@elsander Jag boostade din fråga, så får vi se om du får några svar. ;)

· Web · 0 · 1