Visste du att det nu finns en SVENSK Mastodon instans borta på

mastodon.se/

!!

Jag föredrar att inte prata svenska, men lite coolt i alla fall!

@maloki Det visste jag, men det var bara typ jag och fem andra användare när jag kollade senast. 😃

@fenomenologen Man måste börja någonstans, och jo, jag visste att du visste :P Därför jag började följa dig. :)

@fenomenologen och, sen kan det ju inte få medlemmar om ingen vet om att det finns! :P Fattar inte att ingen tootade till mig om den :D

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!