Visste du att det nu finns en SVENSK Mastodon instans borta på

mastodon.se/

!!

Jag föredrar att inte prata svenska, men lite coolt i alla fall!

@maloki Det visste jag, men det var bara typ jag och fem andra användare när jag kollade senast. 😃

@fenomenologen Man måste börja någonstans, och jo, jag visste att du visste :P Därför jag började följa dig. :)

@maloki Nu har jag inte koll på Mastodon alls, men är ni ett svenskt gäng bakom det? Eller är det folk lite överallt, som det brukar bli i sådana här sammanhang?

@fenomenologen Nej, @Gargron sitter i Tyskland, och jag är i Malmö. Andra contributors är lite utspridda

@fenomenologen Hursomhaver, jag föredrar att prata engelska. :) Men ville skriva just den tooten på svenska!

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!