Twitter býval místo, kde se každý mohl vyjadřovat jak chtěl. Dnešní doba nám ale ukázala, že to tak už není. Lidé začínají přecházet ke konkurenci – Parler a Gab. Ty ale mají stejný problém a za chvíli začnou být cenzurovány stejně jako Twitter. Proto vás vítám na Mastodonu, který je 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗸𝘆 udělán tak, že na něm k cenzuře docházet nemůže.

@marians Jakože vlastník instance nemůže vymazat příspěvek, nemůže nikomu zrušit konto, nemůže zakázat komunikaci s jinou instancí?
Když už jste na mastodon.social, četl jste mastodon.social/about/more ?
Nebo mi něco uniklo?

Follow

@zatrsakr Už asi víte, ale pro jistotu – ano, vlastník instance může smazat účet, zakázat jinou instanci, smazat Toot, ... Ale každý si může instanci založit vlastní. Když vám někdo zablokuje účet, je to potom vlastně jenom vaše chyba.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!