Epic fail. Uživatele na stejné instanci můžete označovat bez druhé části (jenom @uživatel, ne celé @uživatel@instance), tudíž se můj celý nick někomu zkrátil. Opravdu ale vypadá takto:

Show thread

It's little dead here for me. Can you recommend me someone I should follow?

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!