ها علیرغم تصور ما حیوانات مظلومی هستن.
مثلاً حیوونکی آرنج نداره نمیتونه جایی لم بده و لش کنه

‏اوناییکه اینجاتوت میکنن،زودمیرن کانال مستادون فارسی رو چک می‌کنن، همونایین که نقاشی پست میکردن میدون آرژانتین انتهای خ الوند گروه کودک و نوجوان شبکه دو ، می‌نشستن پایTV تا پخش بشه.

‏«گوه نخور» فقط تو جامعه و فحش محسوب میشه، تو باقی جوامع مصداق نهی از منکر هست، علی الخصوص جوامع بشری

‏داداشم آبجیام جون مادرتون فحش مادر ندین، مادر هرچی باشه حرمت داره.

و شمام یابو علفی، کم جفتک بنداز تا مادر بیچاره ت فحش نخوره

@Hshdr
قطعا در تاریخ هنر، سیگار نقش آفرینی ای پررنگتر از این نداشته mastodon.social/media/VkDN-B8R

خب دیگه اذان سحر رو گفتن، دیگه گوه نخوریم

‏منکه فلان کار رو میکنم، اگه دنبال دیده شدن نیستم پس دنبال چیم؟
باید عرض کنم، دنبال گوه خورم، صحبتی هس؟

می دونستی که خاک فرش منه

چرا ریدی رو فرشم

بجای اینکه سفره افطار پهن کنیم​ و ریاکارانه غذا بدیم، در خفا و حداقل به مدت نیم ساعت رو تماشا کنیم، ثوابش قطعا بیشتره.
مخصوصا تو این ایام مبارک

‏اونایی که نتایج مسابقات رو لحظه به لحظه گزارش می‌کنن تو تایملاین، همونایین که آهنگو پلی می‌کنن و خودشونم باهاش میخونن.

‏همه والیبالیست ها یه درون دارند که مواقع حساس تِر میزنه به هرچی والیباله

‏بزرگترین آرزوی ما معمولیای رو به سطح پایین، اینه که یه روز خودمون زودتر از کیرمون بیدار شیم.

‏باور کنین شانس خیلی دخیله تو ریزو درشت زندگی، فوراگزمپل؛اگه من اسمم بود نهایتش یا کارتن خواب می‌شدم یا ساقی مواد

‏تو کچل بودنم شانس نیاوردم، از چند جای مختلف ریخته موهام، مث اینکه یه گلّه بز چریدن رو سرم.
شبیه پوشش جنگلی استِپ شده

‏ماها داشتیم ولی از اولش بهمون به اسم و قالب کردن، واسه همین نتایج جسارت هامون تخمی از آب در اومد.

‏ماها داشتیم ولی از اولش بهمون به اسم و قالب کردن، واسه همین نتایج جسارت هامون تخمی از آب در اومد.

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit