۱۲هزار توت دارم کجا برم توشون :))))

نه نمیریزیم ولی نمیدونم از چه بابت میگی.

حالا بیاید بگید ببینیم چیشد که اینجا موندگار شدین و نیومدین توییتر؟

میرم تو اکانت بقیه میبینم نهایتا هزارتا توت کردن، بعد برا خودمو باز میکنم خایه میکنم، بعد میرم برا بهشاد سکته میکنم.

پسر خلوته که به کسی نگفتید بیاد

اوه پسر من با چه کسایی در ارتباط بودم اینجا :///

سلام ممدرضا، زایباتسو، مری کیپوس، گلخند، الی

مسعوووووووود❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

پشماااام! دمتون گرم هستید هنوز. 👌

نه بابا چه جقی واقعیت من میخندم به اینا، یارو میاد میریزه بیرون یه عده دست بهش نشستن بکوبن جقو، یه عده هم بکوبن طرفو. خیلی خنده داره دخترا وقتی خودشونو جر میدن من فقط میخندم میگم چرا فک میکنن این یارو ریخته بیرون برا پسرا جذابه =)))))

نه بابا یکی بود که خودشو فیک کرده بود

آرتا، یه تابو شکن جدید اومده :))))))

خب خب خب، این زمان زمان لاسه و اینکه نیستید هیجان انگیزش میکنه.

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit