Follow

Voor mijn wandeling naar Berlijn volgend jaar ben ik nog op zoek naar drie slaapplaatsen in Nederland. In de buurt van Reeuwijk, Utrecht (west) en Stroe/Garderen.

Hier staat mijn voorlopige route: walktowc.eu/route/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!