Follow

Voor mijn wandeling naar Berlijn volgend jaar ben ik nog op zoek naar drie slaapplaatsen in Nederland. In de buurt van Reeuwijk, Utrecht (west) en Stroe/Garderen.

Hier staat mijn voorlopige route: walktowc.eu/route/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!